Annonce

Informationer

Her samler Dansk Handicap Forum alle relevante informationer inden for handicapområdet.
Vi vil løbende tilføje oplysninger, så du kun skal søge et sted.

Kørselsordninger

Har du brug for kørselsordning, fordi du ikke kan benytte offentlig transport på grund af handicap og er svært bevægelseshæmmet, er der andre muligheder for transport. Der findes flere forskellige kørselsordninger med forskellige formål og forskellige procedurer for, hvordan man bliver optaget i ordningerne.

Ordningerne har ikke altid ens navne alt efter hvor i landet du bor. Her på kan du få et overblik over de forskellige muligheder:

Kørsel i fritiden

Handicapkørsel til fritidsformål (Indkøb, familie/vennebesøg, bibliotek, frisør og evt. privat fysioterapeut) hvor du kan have kørestol og rollator med, kan udføres af dit lokale trafikselskab og der køres med taxa eller minibusser, hvor der ofte flere passagerer med i vognen. For at få adgang til handicapkørsel ordningen, kan du søge din bopælskommune via en ansøgningsblanket. Du bevilges som udgangspunkt 104 enkeltture om året, hvor du betaler en kilometertakst for hver enkelt tur + evt. et årligt abonnementsgebyr. Du kan desuden medtage ledsager og andre fx børn. Find mere information om handicapkørsel i dit område:

Kørsel til sygehus

Hvis du ikke kan benytte offentlig transport på grund af dit handicap og har behov for transport til sygehus, kan du blive kørt med den såkaldte siddende patientbefordring.

Du skal dog opfylde mindst én af følgende betingelser:

  • Du er pensionist, og transportudgiften er over 25 kr.
  • Du bor mere end 50 km fra sygehuset
  • Du har været indlagt på sygehus og indkaldes til videre ambulant behandling

Det er kørselskontoret i din region, der vurderer, om du er berettiget til kørsel til sygehus, og om du eventuelt er berettiget til kørselsgodtgørelse, hvis du kører i egen bil.

Find mere information og kontaktoplysninger til dit kørselskontor:

Kørsel til egen læge, speciallæge eller genoptræning

Hvis du er pensionist og ikke kan tage offentlig transport, kan der være mulighed for hjælp til transport til egen læge eller speciallæge. Kontakt din bopælskommune.

Flextur

Flextur er en del af den offentlige trafik, men du bliver hentet ved den adresse du ønsker og kan benyttes af alle. Du kan desuden have hjælpemidler med og betaler en pris pr. km. Du kan bestille flexturen på internettet, se lokale retningslinjer og kontaktinformationer her:
Flextur hos Nordjyllands Trafikselskab
Flextur hos Midttrafik
Flextur hos Sydtrafik
Telekørsel hos Fynbus
Flextur hos Movia

Seneste Nyheder

Store vaccinedag

Idag er en vigtig dag i kampen mod corona. Der skal testvaccineres rigtig mange danskere, så personale og forholdene omkring vaccinen skal stå sin prøve, så man i fremtiden kan imødekomme den øgede mængde vaccine

Læs mere »
Annonce

Vandtårnsvej 62A, 2860 Søborg
© 2019 Copyright. Dansk Handicap Forum. All Rights Reserved.

Tilmeld dig Dansk Handicap Forum

Opret dig på Dansk Handicap Forum og bliv en del af det store fællesskab

Annonce
Annonce