Annonce

Odder Kommune: 8 ud af 9 sager på børnehandicapområdet bliver omgjort

Tekst: stiften.dk/

Foto: Charles Deluvio // Unsplash

Niels Otto Hansen, der er formand for Danske Handicaporganisationer Odder, stiller i et læserbrev til Århus Stiftstidende spørgsmålet: ’Hvor er retssikkerheden for mennesker med handicap i Odder kommune?’

De nyeste tal for hvor mange sager på voksen- og børnehandicapområdet, der er blevet omgjort af Ankestyrelsen, er netop blevet udgivet. Det er Social- og Indenrigsministeriet, der har offentliggjort tallene fra 2019. Tallene viser, at Ankestyrelsen i alt har omgjort over 50 procent af Odders Kommunes sager.

En borger kan klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse i forbindelse med fx bevilling af hjælpemidler eller hjælpertimer. I Odder Kommune har der været 40 klager til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har omgjort 89 procent klager på børnehandicapområdet (8 ud af 9 klager), og 75 procent klager på voksenhandicapområdet. Det mener Niels Otto Hansen er et alvorligt problem.

Når Ankestyrelsen reagerer på klagesager med en omgørelse, kan det betyde to ting; at kommunens afgørelse ændres, fordi den er forkert eller at sagen er mangelfuldt behandlet.

Niels Otto Hansen skriver, at de i de lokale handicaporganisationer er skuffede over Odder Kommunes sagsbehandling for borgere med handicap. Han mener ikke, at kommunen lever op til dens lovmæssige forpligtelser, og at det er varm luft, når politikere og kommunale forvaltninger fortæller om alle de initiativer, der er sat i gang.

Formanden Niels er dog ikke sikker på, at der kan peges på én bestemt årsag til de dårlige statistikker i Odder Kommune. Der er nemlig flere faktorer, der kan spille ind. Måske har kommunen ikke nok fokus på borgere med handicap? Har kommunen været for optaget af interne reorganiseringer? Eller er det de eksterne no-cure-no-pay konsulenter, som kommunen har hyret ind til at forbedre tallene på bundlinjen?

Niels Otto Hansen ser frem til at se, hvad Odder Kommune vil gøre for at komme de ærgerlige tal til livs. Men han er også bekymret for, om de pårørende i Odder fortsat vil blive overbelastet. Lige nu oplever de i Danske Handicaporganisationer, at pårørende skal fungere i roller der spænder fra forældre og plejer til børn med handicap og deres søskende til jurist og sagsbehandler, for at være sikker på, at børnene får det de har ret til.

Derfor stiller Niels spørgsmålet ’Hvor er retssikkerheden for mennesker med handicap i Odder Kommune?’

 

Mange har ikke overskuddet til at klage

Niels peger på eksempler, hvor forældre til børn med handicap får op til fire klager omgjort af Ankestyrelsen. Han understreger også, at der findes store mørketal bag tallene fra nyeste opgørelse. Der er nemlig mange, der kunne klage over kommunens afgørelse, men som ikke gør det.

For det er ikke alle, der har kapaciteten eller overskuddet til at kunne gennemskue en kommunal afgørelse. Dels skal man forstå det kringlede sprog, og derefter skal man være i stand til at vurdere om afgørelsen er rimelig eller ej. Her stiller Niels også spørgsmålet om, hvor mennesker uden kapacitet og overskud skal hente hjælp, for at klage over en urimelig afgørelse.

Fra Danske Handicaporganisationer Odder, råder Niels, at hvis man er i tvivl om sin kommunes afgørelser, kan man kontakte Borgerrådgiveren eller sin handicapforening. De kan hjælpe dig med at forstå og vurdere afgørelsen samt sende en klage til Ankestyrelsen.

Indtil videre vil Niels og Danske Handicaporganisationer Odder kræve, at Odder Kommune lever op til sit ansvar for sine borgerne og for fremtiden vil træffe afgørelser på et lovmæssigt korrekt grundlag.

Rette hjælp i rette tid

Det er afgørende, at det politiske ansvar for de urimeligt høje omgørelsesprocenter af klagesager på handicapområdet løftes. Det skriver Sanne Møller, debattør og partner i Embedsværket.

Læs mere »

Skriv en kommentar

Seneste Nyheder

Annonce

Vandtårnsvej 62A, 2860 Søborg
© 2019 Copyright. Dansk Handicap Forum. All Rights Reserved.

Tilmeld dig Dansk Handicap Forum

Opret dig på Dansk Handicap Forum og bliv en del af det store fællesskab

Annonce
Annonce