Annonce

Nye oplysninger om Elses plejehjem Kongsgården er ‘dødbekymrende’

Tekst: BT.dk

Foto: Amisha Nakhwa // Unsplash

Den hemmelige optagelse af 90-årige Else har sat fokus på forholdene på Kongsgården. Nu er der nyt i sagen, og seneste tilsyn på plejehjemmet viser nu, at der også er problemer med den sundhedsfaglige dokumentation, mangelfulde journaler og fejl i tre beboeres medicingennemgang.

Plejehjemmet Kongsgården er ikke kun udfordret af dårlig hygiejne og nedværdigende tale. Plejehjemmet har nemlig heller ikke styr på papirarbejdet. Journaler viser sig ikke at være opdaterede eller mangelfulde. Der findes fx ikke dokumentering for, hvordan personalet på Kongsgården skal arbejde med ældre med demenssygdom.

Alzheimerforeningen kalder det ‘dødbekymrende’

Styrelsen for Patientsikkerhed gjorde tilsyn på plejehjemmet d. 28. maj 2020, og B.T. har søgt om aktindsigt i rapporten. De nye informationer om Kongsgården er blevet præsenteret for Nis Peter Nissen, som er direktør i Alzheimerforeningen.

“Hvis du som læge, sygeplejerske eller sosu-assistent skal køre videre på en andens behandling, fx ved et vagtskifte, er det meget vigtigt, at alt er noteret, og at data er korrekt, ligesom det er, hvis man bliver indlagt på et hospital. Det bør ikke være anderledes på et plejehjem, så selvfølgelig skal alt dokumenteres” siger Nis Peter Nissen.

Ifølge Nis, er det ’dødbekymrende’, at der mangler dokumentation for hvordan man håndterer demenssygdomme på plejehjemmet. Særligt med tanke på, at 60-80 procent af alle plejehjemsbeboere har en demenssygdom.

Reaktivt tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed foretog et reaktivt tilsyn i maj. Et reaktivt tilsyn laves, når styrelsen får nys om, at der er forhold, der ikke er i orden. Helt konkret skal det være forhold, der ’udgør en fare eller en begrundet mulig fare for patientsikkerheden’.

I sagen med Kongsgården blev tilsynet lavet, netop fordi Aarhus Kommune fik at vide, at TV 2 havde lavet skjulte optagelser på plejehjemmet.

Den ubehagelige video, der er kommet frem med Else, står i skarp kontrast til tilsynets beskrivelse. Her beskrives Kongsgården, som et sted med ‘god stemning, god tone og adfærd blandt engagerede medarbejdere’.

Tilsynet viser dog også, at den sundhedsfaglige dokumentation er mangelfuld. Væsentlige informationer om medicinhåndtering og behandling af syge ældre findes ikke.

B.T.’s aktindsigt afdækker også en mail-korrespondance mellem Styrelsen fra Patientsikkerhed og Aarhus Kommune. Mailen er skrevet af Kirstine Markvorsen, der er sundhedschef i Aarhus Kommune. Mailen opsummerer tilsynets bemærkninger. Til Kirstine Markvorsens opsummering tilføjer Styrelsen for Patientsikkerhed flere punkter med rødt.

Styrelsen påpeger bl.a. at personalet ikke har noteret hvilke sygdomme og funktionsnedsættelser nogle af beboerne har, at der mangler opfølgning på ændringer og forebyggende initiativer samt at journalerne ikke er opdateret fra overførelsen fra et tidligere journalsystem. Desuden rettes der også kritik mod fejl i tre beboeres medicingennemgang.

‘Tilsynet oplevede, at den gode og fine fokus, der var og er på kultur, har fjernet fokus fra dokumentationsområdet,’ har Styrelsen for Patientsikkerhed bl.a. skrevet i mailen.

Else-sagen hører ikke til i det danske sundhedsvæsen

Nis Peter Nissen er ikke tilfreds og understreger, at der er tale om sundhedsfaglige standarder, som halter. Han mener ikke kvaliteten stemmer overens med det, der forventes af et dansk sundhedsvæsen.

I mail-korrespondancen informerer Styrelsen for Patientsikkerhed, at de vil sende to uddybende rapporter omkring tilsynet på Kongsgården. Rapporterne venter stadig på sig, og det kan derfor endnu ikke siges om Kongsgården får et påbud på baggrund af tilsynet.

Kirstine Markvorsen siger til B.T., at alle kritikpunkter tages ’dybt alvorligt’ og at styrelsens kritik var ’forventet’:

”Det er ting, vi allerede har været i fuld sving med at udbedre, allerede inden tilsynet kom, og derfor var det også forventet, at vi fik de kritikpunkter, da vi ikke er og var færdige endnu med at gennemgå alle beboernes journaler” forklarer hun.

Skriv en kommentar

Seneste Nyheder

Annonce

Vandtårnsvej 62A, 2860 Søborg
© 2019 Copyright. Dansk Handicap Forum. All Rights Reserved.

Tilmeld dig Dansk Handicap Forum

Opret dig på Dansk Handicap Forum og bliv en del af det store fællesskab

Annonce
Annonce