Annonce

Har din kommune brugt ulovlige sparekonsulenter?

Tekst: Altinget
Foto: Ida Guldbæk Arentsen
Skrevet af Christina Svensson

Har din kommune brugt ulovlige sparekonsulenter?

Ankestyrelsen vurderede i torsdags, at det er ulovligt, at kommuner betaler eksterne konsulenter resultatløn. Konsulenterne har været brugt til gennemgang af konkrete sager for voksne borgere med handicap og psykiske sygdomme, og det skaber problemer når deres aflønning sker ved no-cure-no-pay.

No-cure-no-pay vil sige, at kommunerne kun skal betale konsulenterne, hvis de finder besparelser. I et flertal af kontrakterne er betalingen desuden baseret på resultatløn, som betyder, at jo større besparelse, des større honorar vil konsulenterne blive betalt.

I løbet af foråret 2020 udarbejder de 31 ud af landets 98 kommuner egne redegørelser for samarbejdet med konsulenterne. I flere af kommunerne har byrådet besluttet enten at stoppe samarbejdet og/eller stoppe samarbejder på resultatløn.

I juni 2020 har Ankestyrelsen færdiggjort sin undersøgelse af de 31 kommuner, der har benyttet sig af eksterne konsulenter på resultatløn. Afgørelsen gør det klart, at kommunernes brug af sparekonsulenter har været i strid med loven.

Mindst 24 kommuner fra hele landet kan have haft ulovlige samarbejder med konsulenter fra særligt to konsulenthuse.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) er glad for, at Ankestyrelsen er kommet med en endelig udmelding. Allerede første gang Astrid Krag blev præsenteret for kommunernes samarbejde med resultatlønnede konsulenter tilbage i november, kaldte hun metoderne ”aggressive” og ”grove”.

”Det er godt, at Ankestyrelsen her slår så klart fast, at hensynet til økonomien ikke må stå over hensynet til det enkelte menneskes behov for hjælp,” siger Astrid Krag til Altinget.

Sager skal genbehandles

Ankestyrelsen slår særligt ned på de 24 tilfælde, hvor samarbejdet baserer sig på det såkaldte no-cure-no-pay-princip, hvor konsulenternes honorar og størrelsen af honoraret, afhænger af hvorvidt der opnås besparelse og størrelsen af disse besparelser.

Ankestyrelsen skriver i sin udtalelse:

”Hvis konsulenterne er aflønnet efter no-cure-no-pay-princippet, kan kommunerne ikke lovligt anvende dem til at forberede afgørelse i sager om ydelser til konkrete borgere på socialområdet”.

Aftalen om resultatløn betyder, at konsulenterne får en direkte økonomisk interesse i, hvordan den enkelte sag afgøres, og det gør konsulenten inhabil.

Astrid Krag har en forventning om, at kommunerne vil genbehandle sagerne efter Ankestyrelsens afgørelse.

Til Altinget fortæller hun:

”Jeg forventer, at kommunerne tager den her udtalelse med, og at man i hele landet nu får kigget sin brug af konsulenter igennem og får stoppet med det de steder, hvor man anvender no-cure-no-pay-modellen i vurderingen af ydelser til enkelte borgere”.

 

Læs også:

Vigtig medicin er udsolgt

Gigtpatienter møder tomme hylder, når de går på apoteket efter salazopyrin. Gigtforeningen kalder medicinen livsnødvendig og er frustrerede over, at de danske apoteker ikke forventer at få det på lager før til oktober.

Læs mere »

Skriv en kommentar

Tilmeld dig Dansk Handicap Forum

Opret dig på Dansk Handicap Forum og bliv en del af det store fællesskab

Annonce
Annonce